eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

“คำสัญญาต่อแม่น้ำโขง”

หลายชั่วอายุคนแล้วที่บรรพบุรุษของเราได้นำทาง สร้างหลักปักฐานบ้านเมืองอยู่ริมน้ำโขงแห่งนี้ ปู่ย่าตายายของเราสอนให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับแม่น้ำโขงอย่างเคารพ อ่อนน้อมและเกื้อกูลต่อธรรมชาติ  จึงทำให้ชุมชนของเราดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการด้านอาหาร แหล่งน้ำ พลังงานการเติบโตของเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้แม่น้ำโขงในวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนัก ระดับน้ำขึ้นในฤดูแล้ง น้ำแห้งในฤดูน้ำหลาก ปรากฏการณ์เหล่านี้ทำให้ระบบธรรมชาติสับสนไปหมด แม่น้ำโขงได้กลายเป็นแม่น้ำที่ทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากกว่าการดูแลระบบนิเวศของโลกให้เกิดความสมดุล

 เหตุการณ์สำคัญที่สุดคือ พวกเรา พึ่งเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองไซยะบุรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น นี่คือสิ่งสำคัญที่ธรรมชาติกำลัง “ตักเตือน” ให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ที่มากเกินและเข้าขั้นวิกฤตเสียแล้ว

ดังนั้นพวกเราในฐานะคนลุ่มน้ำโขง จึงขอสัญญาต่อแม่น้ำโขงว่า พวกเราจะร่วมกันปกปักรักษา อนุรักษ์และดูแลแม่น้ำโขงเช่นที่บรรพบุรุษของเราได้สืบทอดมา และหากมีใครที่คิดจะทำร้ายแม่น้ำโขง พวกเราก็พร้อมจะร่วมกันปกป้องแม่น้ำโขงอย่างถึงที่สุด เพื่ออนาคตลูกหลานของพวกเราที่จะมีชีวิตอย่างสงบสุขต่อไป

          กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำโขง อ.ปากชม จ.เลย
            ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔
หาดท่าวัดบ้านคกเว้า ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา