eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

คำประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง
“ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ปกป้องแม่น้ำโขงจากการสร้างเขื่อน”

15 พฤษภาคม 2554
ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย

                พวกเราเครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงผู้พึ่งพิงอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขง มาหลายชั่วอายุคน มาร่วมกันวันนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะปกป้องแม่ของเรา จากการทำลายด้วยการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง โดยเฉพาะเขื่อนไซยะบุรี

                เราลูกแม่น้ำโขงขอประกาศว่าจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปกป้องแม่ของเราให้ถึงที่สุด เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสมดุลทางธรรมชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานและเพื่อนร่วมโลกสืบไป

                เราขอเรียกร้องให้ภาคส่วนต่างๆผู้มีเจตนารมณ์เดียวกันได้มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเรา

 

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา