eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

คำประกาศตามุย
14 ธันวาคม 2556

เราประชาชนจากเครือข่ายลุ่มน้ำ 3 เครือข่าย คือ 1) เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงและแม่น้ำสาขา 2) เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ 3) เครือข่ายลุ่มน้ำภาคอีสาน พร้อมด้วยภาคส่วนอื่นๆที่มารวมกันในวันนี้ทั้งนักวิชาการ เอ็นจีโอ ศิลปิน สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา มีคำประกาศ 7 ข้อดังนี้

1. พวกเราจะปกป้องน้ำและทรัพยากรของตนเองให้ถึงที่สุดโดยยึดหลักฮีตคองและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เราจะร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาเขื่อนที่สร้างแล้วและกำลังดำเนินการ
3. เราจะติดตามนโยบายเรื่องการจัดการน้ำของภาคการเมืองอย่างต่อเนื่อง
4. พรรคการเมืองต้องมีนโยบายการจัดการน้ำโดยภาคประชาชนอย่างชัดเจน
5. เครือข่ายลุ่มน้ำทั้ง 3 เครือข่ายจะร่วมกันสร้างธรรมนูญลุ่มน้ำภาคประชาชนเพื่อการจัดการน้ำโดยท้องถิ่น
6. เราจะร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆของสังคมในการผลักดันการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรโดยท้องถิ่น รวมทั้งการผลักดันให้เกิดกลไกการคุ้มครองสิทธิชุมชน
7. เราจะร่วมมือกับภาคประชาสังคมอื่นๆในประเทศลุ่มน้ำโขง เพื่อผลักดันการจัดการน้ำโดยชุมชนในรูปแบบสภาประชาชนลุ่มน้ำโขงและสภาประชาชนลุ่มน้ำอาเซียน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา