eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทย-ลาว

จากเวบไซต์กระทรวงการต่างประเทศ   March 26, 2008

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทย-ลาวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551

นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว เรื่อง ความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทย-ลาว โดยฝ่ายลาวมีนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาล สปป.

ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสาขาความร่วมมือที่ไทยและลาวให้ความสำคัญในลำดับต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลักกันให้ลาวพัฒนาสู่การเป็น “แบตเตอรี่แห่งเอเชีย” หรือ “แหล่งพลังงานสำรองในอนุภูมิภาค” เพื่อสร้างรายได้สำหรับการพัฒนาประเทศให้พ้นจากสถานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาภายในปี 2563 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว โดยไทยได้ตกลงขยายการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาวเพิ่มจาก 5,000 เมกะวัตต์ เป็น 7,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2558 ซึ่งปัจจุบัน มีโครงการไฟฟ้าทั้งที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) แล้ว และโครงการที่ตกลงในหลักการและอยู่ระหว่างดำเนินการรวม 10 โครงการ รวมทั้งสิ้น 5,851 เมกะวัตต์

การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีลาวในช่วงการเยือน สปป.ลาวอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2551 โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการสนับสนุนให้ภาคเอกชนทำการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนา โครงการพลังไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงที่บริเวณหมู่บ้านท่าลังและดอนกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้ามกับบริเวณบ้านกุ่มน้อยเมืองชะนะสมบูน แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เรียกว่า “โครงการไฟฟ้าพลังน้ำฝาย บ้านกุ่ม” โดยจะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐของทั้งสองประเทศกำกับดูแลและประสานงานกับบริษัท Italian-Thai Development และ Asia Corp. ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาแล้วรายงานผลให้รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายพิจารณาตกลงต่อไป

ในการเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ยังได้หารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ในประเด็นต่างๆ เพื่อการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับพรมแดนระหว่างไทย-ลาว อาทิ การก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างกันและการก่อสร้างสะพานมิตรภาพระหว่างไทย-ลาว แห่งที่ 3 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาชาวม้งและประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างทั้งสองประเทศด้วย

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา