eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

95 องค์กรผนึกนักวิชาการ ทบทวนผันน้ำโขง

กรุงเทพธุรกิจ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :     จากกรณีที่นายนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันการตัดสินใจของรัฐบาลไทย ที่จะดำเนินโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขง และการสร้างเขื่อน 3 แห่งบนแม่น้ำโขง ผ่านทางรายการ “สนทนาประสาสมัคร” เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา และล่าสุดทางกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เสนอแนวผันน้ำโขง ทางน้ำงึม-ห้วยหลวง-ลำปาว-ชี ซึ่งมีการศึกษาความเหมาะสมและมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับไว้แล้ว และตามแผนระบุว่าจะผันน้ำจากฝายทดน้ำปากน้ำงึม แนวผ่านอุโมงค์ยาว 1.1 กม. ลอดใต้แม่น้ำโขงมาที่ ห้วย หลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา จากนั้นจะส่งน้ำมาทางหนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี ในลุ่มน้ำชีเพื่อเติมที่ เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ คาดว่าใช้งบ 32,108.4 ล้านบาท

     วันที่ 28 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง และเครือข่ายภาคประชาสังคม จำนวน 95 องค์กร ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการ อาทิ อ.ประภาส ปิ่นตบแต่ง จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา ม.ธรรมศาสตร์

     ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เรื่องขอทักท้วง และเรียกร้องความโปร่งใส และธรรรมาภิบาลในกระบวนการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง และเป็นห่วงผลกระทบจากโครงการผันน้ำต่อชุมชน ระบบนิเวศน์ โดยสำเนาถึงสมาชิกคณะรัฐมนตรี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และผวจ.หนองคาย เลย อุบลราชธานี นครพนม และมุกดาหาร

     นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปชัดเจนว่านายสมัคร จะเลือกแนวทางผันน้ำใด เพียงแต่ทางกรมทรัพยากรน้ำ และกรมชลประทาน ได้ร่วมกันเสนอข้อมูลเป็น แนวทางให้กับนายกรัฐมนตรี และที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน เท่านั้น และยังไม่สิ้นสุด จะนำเสนออีกครั้งในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ อีกทั้ง เชื่อว่านายกรัฐมนตรี ยินดีที่จะเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีข้อท้วงติง ทั้งนี้ เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้อง โดยยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจสรุปเลือกแนวทางผันน้ำ หรือเดินหน้าโครงการนี้แล้ว

     ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรี พูดผ่านทางรายการสนทนา ประสาสมัคร ว่ารัฐบาลคิดและตัดสินใจแล้ว ยังถือว่าไม่ชัดเจนอีกหรือ นางอนงค์วรรณ กล่าวว่า ตนเคารพในความเห็นของนายกฯ แต่การตัดสินใจ ก็ต้องชั่งน้ำหนักกันหลายด้าน และบางเรื่องถ้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้แล้วดำเนินการได้ ทันที หากปล่อยเวลาให้นานไปก็จะแก้ปัญหาไม่ทัน อย่างไรก็ตาม ข้อห่วงใยของทุกฝ่าย สามารถนำเสนอผ่านทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ทันที เพื่อจะได้ถึงมือนายกฯ เร็วขึ้น 

     เมื่อถามอีกว่านักวิชาการได้แสดงความเป็นห่วงว่าจุดผันน้ำโขงที่ ห้วยหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จะกระทบต่อความเชื่อเรื่องปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคของชาวบ้านหรือไม่ นางอนงค์วรรณ กล่าวติดตลกว่า“กลัวว่าพญานาคจะตกใจหรืออย่างไร” อย่างไรก็ตาม ทางทส.ยินดีรับฟังข้อมูลจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีกระบวนการในโครงการน

ี้

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา