eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

เครือข่ายประชาสังคมจี้รัฐบาลมีความโปร่งใสโครงการผันน้ำโขง

สำนักข่าวไทย

กรุงเทพฯ 29 พ.ค. – เครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ระบุรัฐบาลบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผันน้ำ-สร้างเขื่อนแม่น้ำโขง เรียกร้องให้เปิดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นประชาชน

น.ส.เปรมฤดี ดาวเรือง ผู้อำนวยการโครงการนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า พร้อมด้วยนายมนตรี จันทวงศ์ จากมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ และนายเลิศศักกดิ์ คำคงศักดิ์ จากกลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา อุดรธานี แถลงข่าวในนามเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลมีความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในกระบวนการตัดสินใจและดำเนินโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงและการสร้างเขื่อน 3 แห่งบนแม่น้ำโขง เนื่องจากโครงการนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร การทำประมง และการเปลี่ยนแปลงสภาพของใต้ลุ่มน้ำโขงที่จะส่งผลต่อปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค และจะเกิดน้ำท่วมมากกว่า 2 หมู่บ้านอย่างแน่นอน ที่สำคัญการผันน้ำก้อนมหาศาลจากลำน้ำโขง ต้องมีเขื่อนขนาดใหญ่รองรับ ไม่ใช่ฝายชะลอน้ำหรือฝายแม้วอย่างที่นายกรัฐมนตรีกล่าวอ้างบิดเบือน

ดังนั้น ขอเรียกร้องให้รัฐบาลระงับการทำข้อตกลงใด ๆ กับรัฐบาลลาว จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูล เปิดรับฟังความคิดเห็น ทำประชาพิจารณ์และจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่มีความเป็นห่วงและเริ่มตั้งคำถามในโครงการนี้แล้ว และเครือข่ายก็จะเดินหน้าให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ประชาชนต่อไป.-สำนักข่าวไทย

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา