eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมเชียงของ
๑๕ สิงหาคม ๕๑

หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเช้าวันที่ ๑๔ ได้เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังหลายพื้นที่ในเขตอำเภอเชียงแสน เชียงของ และเวียงแก่นลดลง ทั้งริมฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขา ทำให้บ้านเรือนทั้ง ๕๔๙ ครัวเรือน เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ สามารถทำความสะอาดและขนย้ายทรัพย์สินเข้าบ้านได้ แต่หลายพื้นที่ เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ท่าเรือบั๊ก ยังมีน้ำท่วมอาคารบางส่วนอยู่ และถนนริมแม่น้ำโขงในเขตตัวเมืองยังใช้การไม่ได้เนื่องจากมีดิน โคลน เป็นจำนวนมากปกคลุมอยู่ ซึ่งคาดว่าต้องมีการทำความสะอาดตลอดริมแม่น้ำทั้งหมด

ในส่วนของพื้นที่ทางการเกษตรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ปากแม่น้ำอิง และแม่น้ำกกยังมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นจำนวนมาก พืชที่จมอยู่ในน้ำ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และไม้ผลยืนต้น ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ทั้งหมดต้องรอให้น้ำลดลงทั้งหมดก่อน แต่หน่วยงานราชการมีการช่วยเหลือเบื้องต้นเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคแล้ว

จากการล่องเรือสำรวจความเสียหายเบื้องต้นทั้งสองฝั่งในเขตตัวเมืองเชียงของ เมืองห้วยทราย และในแม่น้ำอิงจากปากแม่น้ำจนถึงพื้นที่ชุ่มน้ำบ้านม่วงชุม ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร พบมีพื้นที่ตลิ่งพังทลายทำให้บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านหายไป ด้านริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งลาว ๓ จุดใหญ่ รวมความยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร พื้นที่เสียหายมากกว่า ๑๕ ไร่

ในส่วนของฝั่งไทยที่บ้านปากอิงมีบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างเสียหาย ๒ หลัง ปลาทับทิมเลี้ยงในกระชังที่บ้านแจ๋มป๋องตายเป็นจำนวนมากเนื่องจากน้ำที่ขุ่นมากเกินไป จนต้องนำมาขาย ๓ กิโล ๑๐๐ บาท พื้นที่ทางการเกษตรริมฝั่งปากแม่น้ำอิงพังเสียหาย มากกว่า ๑๐ ไร่  และพื้นที่บ้านสบกก อ.เชียงแสน ตลิ่งพังเสียหาย ๗ ไร่ พื้นที่ตลิ่งพังส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งประเทศลาว

ทางด้านปริมาณฝนตกในวันนี้ยังมีบ้างเล็กน้อยในพื้นที่อำเภอเชียงแสน ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำที่อำเภอเชียงของ ๑๒ เมตร และลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง   

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา