eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

สืบชะตาแม่น้ำโขง

12 มกราคม 2552

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา  เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชาวบ้านบ้านหาดบ้าย บ้านหาดทรายทอง ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบชะตาแม่น้ำโขง สร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบริเวณท่าเรือบ้านหาดบ้าย ริมแม่น้ำโขงฝั่งไทยรวมระยะพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีนายแดง ธรรมวงค์ กำนันตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ซึ่งมีพิธีกรรมทางศาสนา พระภิกษุ ๓ รูป สวดทำพิธีแผ่เมตตา จากนั้นร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 1 แสนตัวลงสู่แม่น้ำโขง แม่น้ำสาขา และหนองน้ำ  หลังจากเสร็จกิจกรรมผู้มาร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน  

ซึ่งในงานนี้นายนิวัฒน์ ร้อยแก้วประธานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา ได้กล่าวถึงเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาว่าเป็นการสร้างพื้นที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรแม่น้ำ การดูแลรักษา และสร้างกฎกติกาภาคชาวบ้าน ที่จะควบคุมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยมีชุมชนของตนเองเป็นผู้กำหนดดูแลเพื่อให้ลูกหลานของชุมชนได้เห็นตัวอย่างและร่วมดูแลรักษาสืบไป  โดยใช้กฏกติกา ห้ามจับปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

นายแดง ธรรมวงค์ กล่าวว่า เป็นการสร้างพื้นที่ให้ปลาได้มีบ้านอยู่ ไม่ให้มีใครมารบกวน แต่หากปลาออกไปนอกเขตก็จะเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านต่อไป  นอกจากที่เราจะดูแลแม่น้ำแล้วเราจะต้องดูแลป่าต้นน้ำซึ่งคาดว่าจะมีการบวชป่าในช่วงต่อไปเพื่อให้ป่ากับแม่น้ำได้เกื้อกูลชีวิตชาวบ้าน ของชุมชนเราและอีกหลายชุมชนในลุ่มน้ำแห่งนี้  และงานนี้ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดเชียงราย ที่สนับสนุนพันธุ์ปลา

        

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา