eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

เสียงคนอีสาน 24 เมษายน 2552

แม่น้ำโขง...โรงเรียนโรงใหญ่ของเด็กๆบ้านคกเว้า จ.เลย

ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ

รายงานข่าว "กระแสสิ่งแวดล้อม" โดย ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ เกี่ยวกับเด็กๆ ที่ จ.เลย อ.ปากชม บ.คกเว้า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เด็กๆมีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำโขง และใช้แม่น้ำโขงเป็นสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียนรูปแบบหนึ่งด้วย

นอกจากหน้าที่เรียนหนังสือตามปกติแล้ว เด็กนักเรียนที่นี้ยังได้รับการส่งเสริม ให้ทำกิจกรรมด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ในยามว่างเด็กๆจะ ช่วยกันกำจัดวัชพืชในแปลงผักริมตลิ่งแม่น้ำโขงด้านหลังโรงเรียน คุณครูให้เด็กนำเมล็ดพันธุ์พืชมาจากบ้าน แล้วช่วยกันปลูกบนที่ดินริมตลิ่งและสันดอนทรายซึ่งจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาในช่วงฤดูน้ำลดเช่นนี้เท่านั้น ดินตะกอนแม่น้ำโขงที่พัดพามามีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงไม่ต้องใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ชาวบ้านริมแม่น้ำโขงได้ใช้แปลงผักธรรมชาติ เลี้ยงปากท้องและหารายได้เสริมมาหลายชั่วอายุคน

ส่วนผักแปลงนี้จะเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนบ้านคกเว้าไปได้อีกหลายเดือน ในขณะที่กลุ่มเด็กผู้ชายก็จะชอบออกไปหาปลาเพื่อไว้กินในครัวเรือนมากกว่า

ฤดูแล้งแม่น้ำโขงช่วงจ.เลย จะมีเกาะแก่งกลางน้ำโผล่ขึ้นมา เป็นทิวทัศน์ ที่สวยงามแปลกตากว่าแม่น้ำโขงบริเวณอื่น เด็กๆก็ใช้โอกาสในช่วงนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการเป็นมัคคุเทศก์น้อยพาชมธรรมชาติ

แม่น้ำโขงจึงเปรียบได้เสมือนโรงเรียนโรงใหญ่ที่สอนให้พวกเขาเรียนรู้ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ กิจกรรมต่างๆ ที่อาศัยพึ่งพิงแม่น้ำโขง จึงไม่ใช่เพียงเรื่องสนุกของเด็กๆเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของแต่ละครอบครัว ซึ่งจะคงอยู่ได้ก็ด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และสำนึกธรรมชาติที่ฝังอยู่ในใจของเด็กๆวันนี้ ก็เป็นดั่งความหวัง ของการดูแลปกปักแม่น้ำโขงให้ยั่งยืนต่อไป.

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา