eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

นานาชาติค้านเขื่อนลุ่มน้ำโขง

มติชน 13 พฤศจิกายน 2550

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศ โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต แถลงข่าวคัดค้านเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลัก และเรียกร้องให้คณะกรรมการแม่น้ำโขง (เอ็มอาร์ซี) แสดงความรับผิดชอบที่อนุมัติให้มีการสร้างเขื่อน 6 แห่ง บนแม่น้ำโขงตอนล่าง

น.ส.เปรมฤดี ดาวเรือง ผู้ประสานงานโครงการ แถลงว่า ตามที่เอ็มอาร์ซี และกลุ่มประเทศผู้บริจาคเงินให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวทำงานเตรียมประชุมในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา องค์กรภาคประชาชนและบุคคล จำนวน 201 รายชื่อ จาก 30 ประเทศทั่วโลก รวมถึงกลุ่มภาคประชาสังคมลุ่มแม่น้ำโขง 126 กลุ่ม ขอเรียกร้องให้เอ็มอาร์ซีปกป้องแม่น้ำโขง ตามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขอให้เอ็มอาร์ซีทบทวนโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ 6 แห่ง ได้แก่ เขื่อนดอนสระฮอง เขื่อนไซยะบุรี เขื่อนปากลาย เขื่อนปากแบ่ง ประเทศลาว เขื่อนซำบอ ประเทศกัมพูชา และเขื่อนบ้านกุ่ม ชายแดนไทยลาว อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นอกจากนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กำลังมีโครงการสร้างเขื่อนผามอง บริเวณชายแดนไทย ลาว จ.เลย ขณะนี้ได้ว่าจ้างให้บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว แต่ยังไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ

น.ส.เปรมฤดีกล่าวว่า แม้ที่ผ่านมา จะมีรายงานวิจัยหลายเรื่องระบุถึงความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจภาคประชาชน ส่งให้เอ็มอาร์ซี แต่ก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆ ในทางตรงกันข้าม เอ็มอาร์ซี ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องแม่น้ำโขง ทั้งๆ ที่ถือเป็นหน้าที่หลักของเอ็มอาร์ซี รวมทั้งยังให้ความร่วมมือ หากจะมีการก่อสร้างเขื่อนแต่ละแห่ง จึงขอเรียกร้องให้กลุ่มประเทศที่บริจาคเงินให้กับเอ็มอาร์ซีทบทวนเรื่องนี้ก่อนตัดสินใจให้การสนับสนุนเงิน

นายสุริชัย หวันแก้ว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ในฐานะ สนช.เรียกร้องให้รัฐบาลของทุกประเทศที่กำลังจะสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง คำนึงถึงความเป็นอยู่ของราษฎร รวมถึงทรัพยากรที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง โดยทบทวนความต้องการอันแท้จริงของประชาชนให้มากขึ้น (กรอบบ่าย)

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา