eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

รวมภาพโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง หน้า 1

 วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำโขงดังที่เห็นนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อมีการปรับปรุงแม่น้ำโขงเพื่อการเดินเรือสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
มลพิษในน้ำ และคลื่นลูกใหญ่จากการเดินเรือขนาดใหญ่ที่ กระทบฝั่งก็จะทำให้ชาวบ้านไม่สามารถลงใช้น้ำได้อีกต่อไป

 

ผู้เดียวที่เหลืออยู่

ชาวประมงแม่น้ำโขง

ชาวประมงแม่น้ำโขง

อ้ายไกร สุพรรณ คนหาปลา แถบอำเภอเชียงแสน บอกว่าตั้งแต่มีการเดินเรือสินค้า ขนาดใหญ่(50-100ตัน) ของจีนลงมาถึงเชียงแสน หมู่พวกที่เคยหาปลามา ด้วยกันแต่เดิมเคยมีอยู่8-9คน ทนสู้แรงคลื่นขนาดยักษ์ไม่ไหว ปัจจุบันเหลืออ้ายคน เดียวที่ยังคงทนสู้คลื่นหาปลาอยู่   แต่ก็ต้องคอยระวังเมื่อมีเรือขนาด ใหญ่วิ่งในลำน้ำต้องคอยบังคับหัวเรือให้โต้คลื่น ไม่เช่นนั้นจะเกิดอุบัติเหตุเรือพลิกคว่ำได้

ชีวิต กับ สายน้ำ เด็กๆเล่นน้ำตอนเย็นเป็นการออกกำลังกาย และ อาบน้ำในทีเดียวกัน

 

เกษตรริมโขง เป็นอีกอาชีพหนึ่งของชาวบ้านริมสองฝั่งโขง เนื่องจากดินบริเวณชายฝั่งน้ำโขงอุดมสมบูรณ์ด้วยดินตะกอนที่แม่น้ำพัดพามา ชาวบ้านสามารถทำการเกษตรได้ตลอดช่วงน้ำลดโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ย เป็นแหล่งอาหารและรายได้ที่สำคัญของชาวบ้านแต่อาชีพนี้ก็กำลังจะหายไป                         แม่ไกรสร-ชาวบ้านเชียงของ บอกว่า ปีนี้จะทำการเกษตรบนที่ดินที่สืบทอดมาแต่ปู่ย่าตายาย และทำมานานจนส่งลูกเรียนหนังสือจบมัธยม ได้เป็นปีสุดท้ายแล้ว เพราะทางราชการมีโครงการสร้างถนนเลียบริมโขงซึ่งจะเปลี่ยที่ดินริม น้ำบริเวณที่ชาวบ้านทำเกษตรเป็นถนนปูนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินเล่น

 

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา