eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

จดหมายจากชาวบ้านแม่ปะ ๑ ใน ๒๒ หมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากเขื่อนฮัตจีบนแม่น้ำสาละวิน ในรัฐกะเหรี่ยง พม่า ซึ่งมีชาวบ้านอย่างน้อย ๒,๒๒๙ คน ที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่
-------------------------------------------------------------------------------

เรียน     จังหวัดมือตรอว์ (พะปุน)
เรื่อง      เขื่อนที่ไทย-พม่า กำลังจะก่อสร้าง

            ชาวบ้านในเขตพื้นที่แม่ปะทุกคนไม่ยอมรับโครงการนี้ เพราะพวกเราต้องเผชิญกับการกดขี่ของรัฐบาลทหารพม่า พี่น้องเราที่ไปอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยฝั่งไทยก็ต้องประสบปัญหาเช่นกัน พวกเรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนไม่ได้สักที่

ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใหญ่ส่งเรื่องนี้ไปยังเบื้องบน เพื่อให้ทางการไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
หากเขื่อนสาร้างสำเร็จ ชาวบ้านก็อยู่ไม่ได้ พวกเราต้องตายแน่นอน แต่ก่อนที่จะตายพวกเราขอยืนหยัดคัดค้านเต็มที่เท่าที่ทำได้ พวกเราต้องเจอความยากลำบากและมีชีวิตอยู่ไม่ได้ เราจะทำทุกทาง เอาชีวิตเข้าแลกก็ยอม

(ลงชื่อ) ชาวบ้านในพื้นที่แม่ปะ
๑๗/๙/๐๗

 

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา