eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง

ร่วมปกป้องแม่น้ำอิรวดีจากการสร้างเขื่อนกับพี่น้องในพม่าและอองซานซูจี

เครือข่ายประชาชน8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยชุมชนที่พึ่งพาแม่น้ำโขงตลอดสายน้ำตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจนถึงอุบลราชธานี ขอสนับสนุนพี่น้องในพม่าและอองซานซูจีในการปกป้องแม่น้ำอิรวดีจากการเขื่อน

ขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่7 โครงการกั้นแม่น้ำอิรวดีและแม่น้ำสาขา โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ความรุนแรงจากสงครามกลางเมืองในรัฐคะฉิ่น และไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเขื่อนมิตส่ง ในรัฐคะฉิ่น ทางตอนเหนือของพม่า กำลังทำลายสายน้ำที่สำคัญที่สุดสายหนึ่งในทวีปเอเชีย และชุมชนที่พึ่งพาอาศัยลำน้ำ

ประชาชน8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงประจักษ์ดีว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำ สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศลำน้ำและชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำอย่างมาก ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนแห่งแรกบนแม่น้ำโขงตอนบนในประเทศจีน ชุมชนริมน้ำโขงเผชิญความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแม่น้ำโขง อาทิ ระดับน้ำขึ้นลงผิดปรกติ น้ำแล้ง-น้ำท่วม ผิดฤดูกาล ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำลายระบบนิเวศและวิถีชีวิตของพวกเราที่พึ่งพาทรัพยากรจากแม่น้ำโขงมาหลายชั่วอายุคน ระดับน้ำที่ผันผวนทำลายวงจรการอพยพตามฤดูกาลของปลาแม่น้ำโขง พันธุ์ปลาลดจำนวนลง คนหาปลาจับปลาได้น้อยลง กลุ่มผู้หญิงไม่สามารถเก็บไก หรือสาหร่ายแม่น้ำโขง เพื่อขายสร้างรายได้เหมือนในอดีต คนทำเกษตรริมน้ำไม่สามารถใช้พื้นที่ริมตลิ่งได้ เนื่องจากตลิ่งพังทลายไปทุกปี

ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบอย่างหนักที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศลุ่มน้ำอีรวดีและพี่น้องชุมชนลุ่มน้ำ พวกเราจากชุมชนลุ่มน้ำโขงผู้มีหัวอกเดียวกัน ขอยืนหยัดเคียงข้างเพื่อร่วมปกป้องแม่น้ำอิรวดี และไม่ต้องการเห็นความเสียหายเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่เราเผชิญขณะนี้


ด้วยความศรัทธาในพลังประชาชน

เครือข่ายประชาชน8จังหวัดลุ่มน้ำโขง

27 กันยายน 2554

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา