eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ

เรียกร้องสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐในการปกป้องป่าสาละวิน

เร่งดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด

1 พฤษภาคม 2557

จากสถานการณ์การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในป่าสาละวิน ชายแดนไทย-พม่า ที่อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีขบวนการทำมาป็นระยะเวลานับปี โดยชาวบ้านได้พยายายามแจ้งหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหา จนปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

เหตุการณ์นี้เป็นการเปิดโปงขบวนการลักลอบตัดไม้สักในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ คือป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวิน และอุทยานแห่งชาติในฝั่งประเทศไทย ที่ลักลอบตัดไม้สักขนาดใหญ่ ขนย้ายนำไม้ท่อนลงสู่แม่น้ำและทำเป็นแพล่องตามแม่น้ำสาละวิน เพื่อไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และอีกส่วนหนึ่งก็ได้แปรรูปไม้ในป่าฝั่งไทยเพื่อลักลอบขนเข้าตัวเมือง

เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ซึ่งทำงานกับชุมชนในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำต่างๆ ทั้งแม่น้ำโขง ปิง วัง ยม น่าน และสาละวิน ในจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีดังกล่าว และขอเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องเร่งดำเนินกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ในป่าสาละวิน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งกำหนดมาตรการการตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก

2 ชุมชนที่อาศัยในป่าสาละวินส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งทำไร่หมุนเวียน มีเขตป่าอนุรักษ์-เขตพื้นที่ทำกิน ที่ชัดเจน จำเป็นต้องมีการสร้างกระบวนการ และกลไกการมีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่า ให้สามารถดำรงวิถีชีวิตได้ร่วมกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาต้องอยู่บนหลักการของการอยู่ร่วมกัน ไม่มองว่าชาวบ้านที่อยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นส่วนเกินของป่า

เคารพในธรรมชาติและความเท่าเทียมกันของมนุษย์

ติดต่อ สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา 089 9957890  สายัณน์ ข้ามหนึ่ง 089 6345667

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา