รัฐต้องใช้ความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ รักษาสิ่งแวดล้อม
และชุมชนยกเลิก โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เร่งแก้ไข

fas fa-pencil-alt
ข่าวสด
fas fa-calendar
21 มิถุนายน 2551

ากสถานการณ์ที่นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอให้มีการเร่งทบทวนโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม น้ำแล้งในลุ่มน้ำยม ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นภัยร้ายต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความคิดของผู้นำที่ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีข้อมูล ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในลุ่มน้ำยม เขื่อนแก่งเสือเต้นไม่ใช่คำตอบของการแก้ไขปัญหา จากรายงานการศึกษาจากหลายสถาบันระบุชัดเจนว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งได้ รวมถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงเรื่องป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ดูแล เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 


 เราราษฎรตำบลสะเอียบ ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ยกเลิกโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น และหันมาแก้ไขปัญหาโดยการใช้เครือข่ายอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง และเร่งผลักดันโครงการเครือข่ายแหล่งน้ำขนาดเล็กให้เป็นจริง จึงจะสามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม ได้


 พวกเราราษฎรตำบลสะเอียบขอประกาศยืนยันคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นขั้นแตกหักกับทุกรัฐบาลรวมถึงรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ชุดนี้ และจะไม่ให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้นที่ผลักดันโครงการและไม่รับรองความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือหน่วยงานที่ผลักดันสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นหากเข้ามาในพื้นที่ของพวกเรา


 ถึงแม้ว่าภาครัฐและนักการเมืองจะพยายามทำลายป่า ด้วยวิธีการใดก็ตามเพื่อประกาศว่าไม่มีป่าแล้ว ชาวบ้านก็ยืนยันที่จะไม่ย้าย และจะฟื้นฟูรักษาป่าด้วยตนเอง


 ถึงเวลาแล้ว ที่รัฐบาลจะต้องใช้ความกล้าหาญ ในการตัดสินใจ ยกเลิกโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เพราะ 18 ปีที่ผ่านมา โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นได้สร้างความกดดันต่อพี่น้องประชาชน ทั้งในเขต จังหวัดแพร่ และ จังหวัดพะเยา ต้องอยู่ในความหวาดผวาถึงความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งพี่น้องประชาชนในเขตลุ่มน้ำยมตอนล่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม มาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน ชุมชน และ เพื่อป่าสักทอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตของลูกหลาน เพื่อคนไทยทั้งชาติ และเพื่อมวลมนุษยชาติสืบต่อไป


ด้วยจิตคารวะราษฎรตำบลสะเอียบ 
21 มิถุนายน 2551 ณ วังผาอิง ตำบลสะเอียบ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง