"สมัคร" เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก'51 ปลุก "แก่งเสือเต้น" กู้วิกฤติพลังงาน

fas fa-pencil-alt

ผู้จัดการออนไลน์

fas fa-calendar

5 มิถุนายน 2551

สมัคร" ตัดริบบิ้นเปิดงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 51" เหน็บยูเอ็นไม่รู้วัดถูกต้องหรือไม่ ที่ให้อันดับไทยปล่อยคาร์บอนมากเป็นที่ 4 เอเชีย ปูดไอเดีย "แก่งเสือเต้น" ไฟเขียวไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ พร้อมหนุนให้เดินหน้าเต็มที่ 


 นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2551 ภายใต้หัวข้อ "ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ" ระหว่างวันที่ 5-8 มิ.ย.51 ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยถูกกล่าวหา จากองค์การสหประชาชาติว่า ผลิตก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 31 จาก 192 ประเทศทั่วโลก และที่ 4 ในเอเซีย โดยไม่ทราบว่ามีวิธีการตรวจวัดที่ถูกต้องเพียงใด 


 อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง เช่น น้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายลงมา อีกทั้งนายสมิทธ ธรรมสโรช ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังชี้ว่า อีก 3-4 เดือนระดับน้ำทะเลไทยจะขึ้นสูงขึ้นมากในช่วงมรสุม อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลจึงยินดีร่วมแก้ปัญหา โดยส่วนตัวของนายสมัคร บอกว่าเขาเห็นชอบกับแนวคิดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ห้ามไม่ให้มีการเผาป่า 


 นายสมัครยังกล่าว ถึงโดยเฉพาะการผลักดันการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการสร้างเขื่อนบริเวณลุ่มน้ำยม หรือที่รู้จักกันในนามเขื่อนแก่งเสือเต้น เพื่อประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการชลประทานทำให้เกษตรกรใต้เขื่อน 32 จังหวัดสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 3 ครั้ง เพื่อรองรับประชากร 63 ล้านคน รวมถึงภาคการส่งออก 


 ด้านนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตอบรับคำของนายสมัครว่า รู้สึกขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีหยิบเรื่องดังกล่าวมาพูดถึง ซึ่งมีการผลักดันมากว่า 30 ปี โดย ทส.ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ จะศึกษาวิธีการเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด คาดว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันจะทำให้มีกระแสต่อต้านน้อยลงกว่าอดีตมาก 


 ทั้งนี้ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2551 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยเวทีสัมมนาวิชาการ เพื่อหาวิธีการนำประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ การค้าคาร์บอนเครดิต และการกู้วิกฤติภาวะโลกร้อน 


 นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการ เน้นให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าฉลากเขียว และการแจกกล้าไม้มงคลวันละ 1,000 กล้าโดยกรมป่าไม้


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง