สื่อรณรงค์

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ข้อมูลพื้นที่ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

vinyl ing br1     vinyl ing br2     vinyl ing br3     vinyl ing br4     vinyl ing br5     vinyl ing br7     vinyl ing br7     vinyl ing br8

 

นิทรรศการชุด ข้อมูลแม่น้ำโขง

vinyl ck nk1     vinyl ck nk2     vinyl ck nk3     vinyl ck nk4     vinyl ck nk5     vinyl ck nk6     vinyl ck nk7

 

นิทรรศการชุด "แม่ญิง(ผู้หญิง)แม่มูน" 1. บทบาทต่อครอบครัวและชุมชน 2. ผู้ยิง(ผู้หญิง)กับอาหารจากมูน 3. ผู้ยิงกับการต่อสู้

vinyl PM women1     vinyl PM women2     vinyl PM women3

 

นิทรรศการ ชุด เครื่องมือหาปลาพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง : ความเชื่อมโยงของชีวิตและสายน้ำ

 vinyl fishing gear1     vinyl fishing gear2

 

นิทรรศการ ชุด เขื่อนแม่น้ำโขงตอนล่าง

 vinyl low mek dam1     vinyl low mek dam2     vinyl xayaburi1     vinyl low mek dam1

 

ภาพวาดปลาแม่น้ำโขงบนแผ่นไม้ ชุดที่ 2 (โครงการวาดปลาฮักษาโขง) ศิลปิน: คลื้ม

ภาพวาดปลาแม่น้ำโขงบนแผ่นไม้ ชุดที่ 1 (โครงการวาดปลาฮักษาโขง) ศิลปิน: คลื้ม

แผนที่ทรัพยากรลุ่มน้ำโขงตอนล่าง พื้นที่เชียงคาน-ปากชม จ.เลย (แผนที่นิเวศวัฒนธรรม ฉบับภาพวาด) 

map chiangkan

 

ปฏิทินประจำปีพ.ศ. 2553: ปกป้องแม่น้ำสาละวิน (ภาษาไทยและปกากญอ) Thai-Karen 2010 Calendar for Salween River protection

sw calendar

 

เสื้อยืดรณรงค์เพื่อการปกป้องแม่น้ำสาละวิน Campaign T-shirt for Salween River protection

sw t shirt

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน  ชุด แนวคิดงานวิจัย 

vinyl all1     vinyl all2

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ชุด งานวิจัยไทบ้านปากมูน 

vinyl moon1     vinyl moon2     vinyl moon3     vinyl moon4     vinyl moon5

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ชุด งานวิจัยไทบ้านราษีไศล

vinyl rasi1     vinyl rasi2     vinyl rasi3     vinyl rasi4

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ชุด งานวิจัยจาวบ้านแก่งเสือเต้น 

vinyl kst1     vinyl kst2     vinyl kst3     vinyl kst4

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ชุด งานวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น 

vinyl ck1     vinyl ck2     vinyl ck3     vinyl ck4 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ชุด งานวิจัยปกากญอ

vinyl sw1     vinyl sw2     vinyl sw3     vinyl sw4

 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต  138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

Living River Association (LRA)  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

Go to top