คลิปวีดีโอ

วีดีโอด้านล่างนี้คือรายการข่าวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแม่น้ำในไทยในปัจจุบัน โดยวีดีโอข้างล่างจะประกอบไปด้วยวีดีโอที่สำนักข่าวอื่นได้ผลิตไว้ และวีดีโอที่ทางสมาคมผลิตเอง