Image

ชื่อลุ่มน้ำ

รวมข่าวและบทความ

เนื้อหาข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่ทั้งผลิตโดยทางสมาคมเองและสำนักข่าวอื่นๆ โดยจะเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาที่อยู่ในลุ่มน้ำยม อย่างเช่นโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

สื่อจากสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

สื่อจากสำนักข่าว


ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการพัฒนาในลุ่มน้ำยมที่ทางสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตได้เฝ้าติดตามมีทั้งหมด 2 โครงการประกอบไปด้วย 1)โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น และ 2)โครงการเขื่อนแม่มอก  โดยรายละเอียดเบื้องต้นของทั้ง 2 โครงการสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากแผนที่ด้านข้าง