เขื่อนสาละวิน ในประเทศจีน

ข้อมูลพื้นฐาน

  1. Downstream Concern on Nujiang/Salween Dam in China (pdf file 1.7 MB)

แผนที่

              

ข่าว

แถลงการณ์ 

องค์กรพัฒนาเอกชน ๘๓ องค์กร ได้ลงนามในจดหมายถึง เอกอัคราชฑูตจีน แสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อแผนโครงการพัฒนาเขื่อนผลิต ไฟฟ้าบนแม่น้ำนูเจียง/สาละวิน ในเขตประเทศจีน ซึ่งหน่วยงานของจีนได้อนุมัติการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกที่เมืองลิวคู โดยมิได้มีการปรึกษาหารือกับประเทศและชุมชนท้ายน้ำแต่อย่างใด และความกังวลต่อการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งหมด ๑๓ แห่งบนแม่น้ำนูเจียง/สาละวินในเขตประเทศจีน

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต  138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

Living River Association (LRA)  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

Go to top