eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์

บรรหาร อดีตนายกนรกสำหรับสิ่งแวดล้อมตัวพ่อ

เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า ผู้อยู่เบื้องหลังของการผลักดันโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ก็คือ อดีตนายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปะอาชา ผู้หวังผลประโยชน์จากการให้บริษัทในเครือศิลปอาชาจะได้งานรับเหมาก่อสร้าง 12,000 ล้านบาท ทั้งที่นายบรรหารเองก็รู้ว่าแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง นั้นมีหลายแนวทาง โดยเฉพาะการกักเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาของลุ่มน้ำยมทั้ง 77 สาขา ซึ่งมีผลการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการได้เลย หากแต่ว่า อ่างเก็บน้ำทั้ง 77 ลำน้ำสาขานั้นเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก ขึ้นอยู่กับกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ขึ้นกับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร ของพรรคชาติไทย อีกด้านหนึ่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กดังกล่าว ไม่มีไม้สัก ไม่มีป่าสักทอง ให้นักการเมืองโบราณได้เขมือบเหมือนโครงการขนาดยักษ์อย่างโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น จึงไม่เป็นที่สนใจของนายบรรหาร และพรรคชาติไทย

คณะกรรมการกลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอยกให้ นายบรรหาร เป็นอดีตนายก นรกสำหรับสิ่งแวดล้อมตัวพ่อ และขอให้อดีตนายกล้มเลิกความคิดในการผลักดันโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น หันมาใช้แนวทางการจัดการน้ำชุมชน จัดการลำน้ำสาขาทั้ง 77 ลำน้ำสาขา จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า หรือไม่ก็กลับไปเลี้ยงหลานจะดีกว่า คณะกรรมการกลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เห็นว่าสังคมไทยถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ไม่ควรใช้ผลประโยชน์หรืออารมณ์ความรู้สึกในการแก้ไขปัญหาอย่างอดีตนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง สมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดอีกหลายจังหวัด และสื่อมวลชนบางคน ที่สงสารชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม การใช้อารมณ์ความรู้สึกสงสารชาวบ้านไม่ได้แก้ไขปัญหา ต้องใช้สติและปัญญา จึงจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการกลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอยืนยันในการคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นด้วยเหตุด้วยผล และเสนอให้รัฐบาลผลักดันแนวทางในการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำยมอย่างเป็นระบบ และเร่งด่วน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน ไม่นำไปสู่การสร้างปัญหาใหม่ในอนาคต การใช้แนวทางการจัดการน้ำชุมชน การสร้างแหล่งเก็บน้ำหนึ่งตำบลหนึ่งแหล่งกักเก็บน้ำ การสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็กตามลำน้ำสาขาทั้ง 77 ลำน้ำสาขา จะเป็นทางออกที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ด้วยจิตคารวะ

คณะกรรมการกลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

17 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาวัดบ้านดอนชัย

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา