eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์ สมัชชาคนจน
รวมพลังคนจน หยุดเขื่อนใหม่ แก้ไขปัญหาเขื่อนเก่า ยุติการข่มขู่คุกคามคนจน

                จากการประชุมพ่อครัวใหญ่สมัชชาคนจน ในวันนี้ (4-6 ตุลาคม 2555) ที่วัดดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ที่ประชุมมีมติเรียกร้องให้รัฐบาล ยุติการผลักดันการสร้างเขื่อนใหม่ และเร่งแก้ไขปัญหาเขื่อนเก่าที่สร้างมาแล้ว รวมทั้งยุติการข่มขู่คุกคามพี่น้องคนจนเทือกเขาบรรทัด เขื่อนท่าแซะ

                กว่า 40 ปี ที่ผ่านมารัฐได้พัฒนาโครงการเขื่อนขนาดใหญ่มามากกว่า 40 เขื่อน แต่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนยังคงเดือดร้อน พี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ต้องอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่กองขยะอ่อนนุช ในกรุงเทพมหานคร มีอาชีพใหม่คือการเก็บขยะจากกองขยะขาย วิถีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมตามที่รัฐบาลกล่าวอ้าง พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี เขื่อนราษีไศล เขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ ต้องอพยพเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานคร เพราะปลาที่เคยอพยพจากแม่น้ำโขงเข้ามาในแม่น้ำมูนไม่ได้ แม้จะมีบันไดปลาโจนลวงโลก ปลาก็เข้าแม่น้ำมูลไม่ได้ แม่น้ำชี แม่น้ำพอง ก็ไม่มีปลาเช่นกัน ไม่มีปลาก็หมดอาชีพ การพัฒนาบนคราบน้ำตาประชาชนเยี่ยงนี้ ต้องได้รับการทบทวน แก้ไขและเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชน

                เขื่อนที่ยังไม่ได้สร้างอย่างเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง จ.แพร่, เขื่อนโป่งอาง จ.เชียงใหม่, เขื่อนแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่,เขื่อนวังชมพู จ.พิษณุโลก, เขื่อนโป่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ, เขื่อนท่าแซะ จ.ชุมพร, เขื่อนคลองกลาย จ.นครศรีธรรมราช, เขื่อนลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี, เขื่อนเหล่านี้คือรัฐภัย ที่สร้างความหวาดผลาให้กับพี่น้อง ต้องยืนหยัดต่อสู้คัดค้านกันมาอย่างยาวนาน พอกันทีกับภัยจากรัฐที่ยัดเยียดความเจริญจอมปลอม และควรยุติการผลักดันการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ได้แล้ว

                สมัชชาคนจน ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ยุติการผลักดันเขื่อนใหม่ หันมาใช้แนวทางการจัดการน้ำชุมชน พัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็ก ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาระบบเหมืองฝาย ฯลฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนยากคนจนมากกว่า และขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเขื่อนที่สร้างมาแล้ว อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยุติการข่มขู่คุกคามพี่น้องคนจนเทือกเขาบรรทัด เขื่อนท่าแซะ เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนสืบไป

ด้วยจิตรคารวะ
สมัชชาคนจน
4 ตุลาคม 2555 ณ ศาลาวัดดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา