eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

กรมชลฯ ยอมรับพื้นที่สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นยังเป็นป่าสมบูรณ์

ผู้จัดการออนไลน์     5 กรกฎาคม 2551

การนำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 เรื่องชะลอโครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น จ.แพร่ กลับมาพิจารณาอีกครั้งนั้น นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน ยอมรับว่า พื้นที่ที่จะก่อสร้างเขื่อนยังเป็นป่าสมบูรณ์ แต่การพิจารณาย่อมต้องมีผลกระทบบ้าง ขณะนี้มีการตั้งคณะอนุกรรมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม และโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ คาดว่า น่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้

นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่า การตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาในเรื่องนี้ ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

สำหรับโครงการแก่งเสือเต้นนี้ เป็นหนึ่งใน 6 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการชลประทาน ที่ยังมีปัญหาในการทำความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับการเข้าไปใช้พื้นที่ เป็นปัญหายืดเยื้อมานานกว่า 10 ปีแล้ว

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา