eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์

ยืนยันคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้น และ ให้ตรวจสอบวินัยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 

จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดแพร่ ให้สนับสนุนการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยให้รวบรวมรายชื่อและระดมคนออกมาเรียกร้องเขื่อนแก่งเสือเต้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ที่ศาลากลางจังหวัดแพร่ ซึ่งแม้แต่เด็กนักเรียนยังถูกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1 บังคับให้ลงชื่อเรียกร้องเขื่อนอย่างน่าละอายด้วยนั้น

โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นเป็นโครงการที่ได้เคยมีการศึกษาทั้งในและนอกประเทศที่น่าเชื่อถือหลายสถาบันระบุถึงความไม่เหมาะสมของโครงการทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์ และนิเวศวิทยา

นอกจากนี้ชาวบ้านสะเอียบ จ.แพร่ ชาวเชียงม่วน จ.พะเยา ได้ร่วมกับสมัชชาคนจน ประชาชนและนักวิชาการเพื่อปกป้องป่าสักทองอันทรงคุณค่าและเหลืออยู่น้อยเต็มที มากว่า 20 ปี จนกระทั่งรัฐบาลสมัยนายกฯ ชวลิต มีมติ ครม. 29 เมษายน 2540 ให้ชะลอโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น รวมทั้งเขื่อนที่ยังไม่สร้าง 4 เขื่อนตามข้อตกลงกับสมัชชาคนจน

แต่เมื่อไม่นานนี้กลับมีความเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่เกิดขึ้น โดยมีความพยายามปลุกกระแสการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยอ้างสถานการณ์ความแห้งแล้งในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้งที่ผลการศึกษาจำนวนมากบ่งชี้ว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและน้ำท่วมในลุ่มน้ำยมอย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีความขัดแย้งครั้งใหม่นี้ ถูกจุดชนวนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่เป็นข้าราชการระดับสูงที่ถูกเรียกว่า “พ่อเมือง” แต่กลับมีพฤติกรรมสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน ซึ่งควรเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลในการสอดส่องดูแลการกระทำอันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและทำลายทรัพยากรของชาติ

สมัชชาคนจนมีข้อเสนอต่อรัฐบาลดังนี้

1.โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เป็นโครงการที่จะทำลายผืนป่าสักทองธรรมชาติขนาดใหญ่อันทรงคุณค่าของโลก และทำลายวิถีชีวิตอันปกติสุขของประชาชนกว่า 3,000 ครัวเรือน เพื่อแลกกับการแก้ปัญหาความแห้งแล้งและน้ำท่วมที่ไร้ประสิทธิภาพ ดังนั้นรัฐบาลต้องยกเลิกโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นทันที เพื่อยุติโครงการอัปยศนี้มิให้ก่อปัญหาต่อประเทศชาติต่อไป

2.ให้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบทางวินัยต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในกรณีมีคำสั่งให้ลงชื่อและระดมคนเพื่อสนับสนุนเขื่อนแก่งเสือเต้น ถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน

สมัชชาคนจนและเครือข่าย ยืนยันจะคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นอย่างถึงที่สุดและพร้อมที่จะเคลื่อนไหวสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อปกป้องทรัพยากรอันทรงคุณค่าของโลกและวิถีชีวิตอันปกติสุขของประชาชนต่อไป

ประชาชนต้องกำหนดอนาคตตนเอง

สมัชชาคนจน

16 กรกฎาคม 2553

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา