eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์ เครือข่ายชาวบ้านผู้จะได้รับผลกระทบจากเขื่อนภาคเหนือ
เรื่อง ไม่ยอมรับเวทีปาหี่ 3.5 แสนล้านผลาญเงินประชาชน

จากที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งให้รัฐบาลเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนมีการดำเนินโครงการจัดการน้ำตามแผนงาน 3.5 แสนล้านนั้น    เครือข่ายชาวบ้านผู้จะได้รับผลกระทบจากเขื่อนภาคเหนือที่ได้เข้าร่วมในเวทีที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เห็นว่าการจัดเวทีดังกล่าวไม่มีความถูกต้องชอบธรรมที่จะรับได้ และจะคัดค้านเขื่อนที่จะสร้างผลกระทบกับพวกเราต่อไปอย่างถึงที่สุดเนื่องจาก

 1. ไม่มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ทั้งก่อนการเข้าห้องประชุมและระหว่างในห้องประชุม ก่อนเข้าห้องประชุมไม่มีเอกสาร นิทรรศการ หรือการพูดให้ข้อมูลที่เพียงพอ และในห้องประชุมก็เป็นการฉายวีดีโอข้อมูลกว้างๆไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องการจะรู้
 2. ผู้ที่เข้าร่วมเวทีส่วนใหญ่ไม่ใช้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง โดยจะพบว่าในรายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ทมีจำนวนถึง 3,300 คน และมีรายชื่อของคนจากจังหวัดอ่างทองจำนวนมาก นอกจากนี้ชาวบ้านจำนวนมากก็ถูกชักชวนมาโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาเรื่องอะไรซึ่งเป็นที่น่าสงสัย   ในขณะที่ให้สิทธิชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมาเข้าร่วมไม่กี่ร้อยคน แต่จำนวนคนที่มาเข้าร่วมในเวทีครั้งนี้มีมากเกือบหนึ่งหมื่นคน
 3. มีการชี้นำตระเตรียมผู้นำชาวบ้านล่วงหน้าที่จะจัดเวที   โดยที่ผู้จัดเวทีได้จัดที่พักและเลี้ยงดูผู้นำชุมชนเป็นอย่างดีก่อนวันจัดเวทีพร้อมจัดประชุมเตรียมการให้ผู้เหล่านั้นมาพูดในเวที ในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆต้องเดินทางมาเองอย่างลำบากและหาที่หลับที่นอนเอง โดยได้รับเงินเพียงคนละ 400 บาท
 4. ระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็นในเวทีน้อยเกินไปและไม่เป็นกลาง   โดยให้เวลาตัวแทนชาวบ้านเพียงเขื่อนละ 9 คนๆละ 5 นาทีและคนที่ได้พูดส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ผู้จัดเวทีได้ตระเตรียมไว้แล้ว
 5. ผู้ดำเนินรายการไม่มีความเป็นกลาง  มีการพูดดูถูกเยาะเย้ยชาวบ้านให้กลายเป็นตัวตลกแทนที่จะเป็นผู้รับฟังอันเป็นตัวแทนของรัฐและผู้ดำเนินรายการที่เป็นธรรม
 6. ไม่มีการให้จัดเวทีในพื้นที่ที่ชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจะสามารถเข้าถึงได้   เช่นชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากเขื่อนแม่แจ่มกว่า 1,000 คน รวมทั้งคนอำเภอแม่แจ่มจำนวนมากต้องการรับรู้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นแต่ไม่สามารถมาร่วมได้
 7. การจัดการรับฟังเป็นไปอย่างขาดตกบกพร่อง   รายชื่อชาวบ้านหลายคนตกหล่นทั้งที่แจ้งไว้กับทางอำเภอแล้ว  เมื่อมาเข้าร่วมเวทีก็ปิดกั้นไม่ให้ผู้ที่ลงทะเบียนทั่วไปเข้าร่วมในห้องประชุมย่อย

ดังนั้นแล้วพวกเราจึงขอยืนยันว่า

 1. จะคัดค้านเขื่อนแม่แจ่มและเขื่อนแม่ขานต่อไปอย่างถึงที่สุด
 2. คัดค้านการพยายามเสนอชื่อเขื่อนอื่นๆเพิ่มเติมได้แก่  เขื่อนโป่งอาง และ โครงการลุ่มน้ำป๋าม

เครือข่ายชาวบ้านผู้จะได้รับผลกระทบจากเขื่อนภาคเหนือ
วันที่ 30 ตุลาคม 2556

รายชื่อผู้ลงนาม

 1. คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่ม
 2. กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่ขาน ต.ออบขาน จ.เชียงใหม่
 3. กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่ขาน หมู่บ้านแม่ขนินใต้ ต.บ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 4. คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ จ.แพร่
 5. กลุ่มคัดค้านเขื่อนโป่งอาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 6. เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำป๋าม
 7. เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
 8. กลุ่มตะกอนยม ต.สะเอียบ จ.แพร่
 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา