eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์
เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง

เรียกร้องรัฐบาลลาวหยุดการฝ่าฝืนมติ MRC ของบริษัท ช.การช่าง
กรณีเดินหน้าสร้างเขื่อนไซยะบุรี

ในวาระการประชุมผู้บริหารระดับสูงของประเทศลุ่มน้ำโขง Mekong2Rio ซึ่งมีวัตถุประสงค์ “เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างในการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่าง ยั่งยืน พ.ศ.2538” ซึ่งผู้แทนรัฐบาลลาว ร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกอีกทั้ง3 ประเทศ ในครั้งนี้ 

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่ได้ติดตามกรณีการพัฒนาโครงการในแม่น้ำโขงมาตลอด มีความกังวลใจอย่างยิ่งต่อโครงการเขื่อนไซยะบุรี ที่อยู่ในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

โดยเฉพาะกรณีที่ทางการลาวอนุญาตให้บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อน และพยายามให้เหตุผลอธิบายต่อสังคมในลักษณะเข้าข้างตัวเอง ซึ่งเป็นการตีความมติคณะมนตรีแม่น้ำโขงเมื่อเดือนธันวาคม 2554 และข้อตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ. 2538 อย่างมีเล่ห์กล เพียงเพราะต้องการสนองนโยบาย “แบตเตอรี่แห่งเอเชีย” โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนลาว รวมถึงประเทศท้ายน้ำอีก 3 ประเทศ   

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงมองว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี จะสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อ ระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำโขง การอพยพของพันธุ์ปลา การประมง การเกษตร และความมั่นคงทางอาหารของชุมชนสองฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีแม่น้ำโขงเป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงชีวิต อันจะส่งผลไปสู่การบังคับให้อพยพย้ายถิ่น และการขาดแคลนอาหาร ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ชาวบ้านได้รับรู้ถึงผลกระทบของการสร้างเขื่อน 4 แห่ง ในประเทศจีน ซึ่งกั้นแม่น้ำโขงทางตอนบน ที่แม้จะอยู่ห่างไกลกว่าโครงการเขื่อนไซยะบุรี แต่ได้สร้างผลกระทบต่อคนลุ่มน้ำโขงตอนล่างอย่างชัดเจน

เขื่อนไซยะบุรีจะทำลายระบบนิเวศน์ อันอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขงหลายล้านคน เป็นความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง กว้างขวาง และไม่อาจแก้ไขกลับคืนได้

การเดินหน้าก่อสร้างโครงการของ บริษัท ช.การช่าง ได้ละเมิดมติคณะมนตรีแม่น้ำโขง ที่ประชุมกัน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ที่ประเทศกัมพูชา โดยที่ประชุมมีมติให้ทำการศึกษาชิ้นใหม่ เพื่อประเมินผลกระทบจากเขื่อนบนแม่น้ำโขงอย่างรอบด้าน และ 4 ประเทศสมาชิก MRC ยังไม่ให้ฉันทามติต่อการก่อสร้างโครงการเขื่อนไซยะบุรีแต่อย่างใด

เครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง เรียกร้องให้รัฐบาลลาวคำนึงถึงจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือแห่งลุ่มน้ำโขง ทบทวนท่าทีในการสนับสนุนบริษัท ช.การช่าง ที่ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนอยู่ในขณะนี้

รัฐบาลลาวจำเป็นต้องเคารพกติกาของประเทศในลุ่มน้ำ ตามกรอบข้อตกลงแม่น้ำโขง และหยุดโครงการเขื่อนไซยะบุรีทันที พร้อมทั้งระงับการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณลำน้ำโขง จนกว่าการศึกษาผลกระทบของ MRC จะแล้วเสร็จ มีการเผยแพร่ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคอย่างรอบด้าน และมีส่วนร่วม

            หากเขื่อนไซยะบุรีเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่สะดวกใจของประเทศเพื่อนบ้าน ย่อมทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศ

ทั้งนี้เพื่อความผาสุกของประชาชนลาว และประชาชนในลุ่มน้ำ เพื่อแม่น้ำโขงที่ไหลอย่างอิสระ หล่อเลี้ยงผู้คนแห่งสุวรรณภูมิสืบต่อไป

 

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง
ณ จังหวัดภูเก็ต  วันที่1 พฤษภาคม 2555

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา