eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

นักวิชาการ-เอ็นจีโอคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง

สำนักข่าวไทย   23 มิ.ย

กรุงเทพฯ 23 มิ.ย.- นักวิชาการและเอ็นจีโอระบุการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง จะทำลายแม่น้ำโขงและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคอีสาน เรียกร้องทุกฝ่ายผนึกกำลังคัดค้าน

ในการเสวนา “ประเทศไทยกับโครงการแม่น้ำโขง : ความจริงที่ต้องรู้” เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อแม่น้ำโขงได้แสดงความห่วงใยในประเด็นการพัฒนาแม่น้ำโขงที่จะมีการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าถึง 8 เขื่อน รวมถึงเขื่อนปากชมและเขื่อนบ้านกุ่ม บริเวณชายแดนไทย-ลาว ที่จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี เพราะจะเป็นการทำลายแม่น้ำโขงซึ่งมีระบบนิเวศน์ซับซ้อน เป็นแหล่งอาหาร เส้นทางคมนาคมและความมั่นคงด้านอาหารของประชากรหลายประเทศ ให้กลายเป็นเพียงอ่างเก็บน้ำเท่านั้น นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและการประมงน้ำจืดจากปลาที่มีกว่า 1,000 ชนิด

ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ภาครัฐให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่าการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ จึงเห็นว่าการจัดทำรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องให้ภาคประชาชนและนักวิชาการเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดกรอบกติกา และต้องให้ความสำคัญกับประเด็นค่าชดเชยที่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกต่อไป

นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ย้ำว่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากการสร้างเขื่อนไม่คุ้มกับความสูญเสียทางธรรมชาติ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยพูดคุยกับรัฐบาลอีก 4 ประเทศยุติโครงการสร้างเขื่อนและอนุรักษ์แม่น้ำโขงไว้ และทุกฝ่ายต้องร่วมกันคัดค้านการสร้างเขื่อน.

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา