eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์

7 ธันวาคม 2548

กลุ่มสาละวินว็อชต์คัดค้านการลงนามข้อตกลงเพื่อสร้างเขื่อนในพม่าของกฟผ.

นายไกรสีห์ กรรณสูตร ประธานบริษัทกฟผ. ประกาศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 ถึงแผนการที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลทหารพม่า ในโครงการร่วมทุนเพื่อก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำหลายเขื่อนในแม่น้ำสาละวินและตะนาวศรี สมาชิกของพันธมิตรสาละวินว็อชต์มีความกังวลอย่างยิ่ง และมีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนและดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและขาดความโปร่งใส และพื้นที่ของโครงการเขื่อนเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลทหารพม่ากระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทำสงครามกับกองกำลังชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เป็นการลงทุนด้วยเงินทุนจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐขนาดใหญ่ จะส่งผลให้คนจำนวนมากต้องอพยพหาที่อยู่ใหม่ ทั้งยังมีผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับแผนการสร้างเขื่อน ไม่มีการพูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ไม่มีการปรึกษาหารือกับผู้ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา 58, 59 และ 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

รัฐบาลทหารพม่าทำสงครามเพื่อปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนมาเป็นเวลานาน ทำให้มีคลื่นผู้อพยพจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีการทรมาน ข่มขืน และสังหารผู้คนจำนวนมาก ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากการสร้างเขื่อนและโครงการพัฒนาที่ตามมา การลงทุนร่วมกับรัฐบาลทหารพม่าจะทำให้ทั้งบริษัทกฟผ.และบริษัทจากจีนที่คาดว่าจะร่วมทุนด้วย มีส่วนร่วมในการกระทำอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ประธานบริษัทกฟผ.ยังกล่าวต่อไปว่า โครงการนี้ “ จะช่วยสร้างรายได้ที่จำเป็นต่อประเทศพม่าอย่างมาก ” ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลทหารพม่าใช้เงินงบประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศเพื่อซื้ออาวุธและพัฒนากำลังพล ผลกำไรจากการสร้างเขื่อนในพม่าจะทำให้มีการกดขี่ชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไป และทำให้กองทหารพม่าเข้าไปยึดพื้นที่ทำกินของพวกเขามากขึ้น

การที่รัฐบาลไทยอ้างว่าการสร้างเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้านทำให้ได้ไฟฟ้า “ ราคาถูก ” เป็นการมองข้ามต้นทุนที่แท้จริงทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่า ลาว และประเทศอื่น ๆ ดังกรณีการสร้างเขื่อนน้ำเทิน 2 ขนาด 1,070 เมกะวัตต์ ในประเทศลาว ทั้ง ๆ ที่มีการทักท้วงว่าจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมากมาย

เราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและบริษัทกฟผ. ซึ่งยังคงเป็นหน่วยงานของรัฐ

•  ให้ยกเลิกการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลทหารพม่าเพื่อร่วมทุนในการสร้างเขื่อน และไม่เข้าร่วมในโครงการใด ๆ ที่ไม่มีกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการชี้แจงข้อมูลอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการเขื่อนโลกและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไทย

•  ให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยทันที ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนในฝั่งไทยและพม่า โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ผ่านมา รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อตกลงด้านการร่วมทุน และบันทึกความเข้าใจซึ่งมีการลงนามไปตั้งแต่หลายปีก่อน และบันทึกซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548

กลุ่มพันธมิตรสาละวินว็อชต์

เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากเขื่อนและการจัดการน้ำของรัฐ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติตต่อ
เพียรพร ดีเทศน์
โทรศัพท์ 01-4220111
อีเมล์ pai@loxinfo.co.th

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา